Dziennik szkolny


Dziennik szkolny służy dla wszystkich uczniów, którzy chcą na bieżąco sprawdzać: swoje oceny, tematy lekcyjne, swoją frekwencję oraz sprawdzać wszelkie informacje, które zostaną zawarte odnośnie zajęć. By sprawdzić dziennik, kliknij na swoją szkołę, która jest w rozwinięciu po lewej stronie.