100% frekwencja


Wszyscy uczniowie, którzy uzyskali 100% frekwencję na zajęciach zostają nagrodzeni 30 punktami oraz pamiątkowym dyplomem.