Transmutacja ssaków


 

Ssaki  to zwierzęta należące do kręgowców, charakteryzujące się głównie występowaniem gruczołów mlekowych u samic i zazwyczaj obecnością owłosienia (włosy lub futro), stąd też główną cechą tych organizmów jest ich żyworodność (choć niektóre gatunki składają jaja). Pomimo wspomnianych cech adaptujących, gromada ssaków nie jest wcale najliczniejszą na naszym globie, są zaś zdobywcami największego sukcesu ewolucyjnego w historii - pod względem zasiedlonych środowisk znacznie przewyższyły gady, gdyż dzięki swojej stałocieplności opanowały niedostępne dla swoich poprzedników zimne obszary lądowe, wodne i powietrzne.

 

Przemiany ssaków należą do najbardziej spektakularnych transmutacji organicznych, choć niewątpliwie rzadko bywają niezbędne w codziennym życiu. Zgodnie z Postulatem Lebiediewa, należy wyłącznie przekształcać zwierzęta kręgowe w kierunku niższych szczebli drabiny ewolucyjnej (np. ptaki w gady), ponieważ próby przekształcenia w kierunku przeciwnym spowodują śmierć przemienianemu organizmowi.

 


Przykłady ssaków
Zaklęcia


 

Chwyt: Alfa 

Manipulacja: Ruch obrotowy nadgarstka  

 

 


Organizm


Ssak


Ssak


Ssak


Ssak


Ssak

Wynik transmutacji


Przedmiot nieożywiony


Roślina


Grzyb


Bezkręgowiec


Inny kręgowiec

Zaklęcie


Mammalio


Mammalis


Mammatus


Mammate


Animalie Mammate