Transmutacja roślin okrytonasiennych


 

Rośliny okrytonasienne są bliskimi siostrzeńcami roślin nagonasiennych, czyli też należą do roślin nasiennych. Ich różnorodność przewyższa wszystkie inne rośliny razem wzięte. Rośliny okrytonasienne to wszystkie rośliny, które mają kwiaty i owoce. Cechą charakterystyczną dla roślin okrytonasiennych jest tworzenie kwiatu.

 

Okrytonasienne posiadają kwiat rozbudowany, składający się z okwiatu dna kwiatowego. Kwiaty są obupłciowe. znajdują się w nich pręciki i słupki. Kwiat może być zapylany przez wiatr (wiatropylne), owady (owadopylne) lub dzięki obecności wody (wodopylne). Nowością jest wytwarzanie owocu, który chroni nasiona. W nasionach znajduje się zarodek z materiałami zapasowymi.

  


Przykłady okrytonasiennych

Zaklęcia


 

Chwyt: Alfa

Manipulacja: Podwójne puknięcie

 

 


Przedmiot/ Organizm


Okrytonasienny


Okrytonasienny


Okrytonasienny

Wynik transmutacji


Inna roślina


Grzyb


Przedmiot nieożywiony

Zaklęcie


Magnoliophytis


Magnoliophytus


Magnoliophyto