Transmutacja ptaków


 

Ptaki są najbardziej jednorodną pod względem wyglądu i budowy grupą kręgowców. Nie ma między nimi tak wyraźnych różnic jak pomiędzy żółwiem i wężem. Ptaki nie mają wspólnego przodka w ewolucji jak w przypadku ryb, płazów,gadów czy ssaków, powszechnie uważa się, że ta grupa kręgowców wykształciła się jako linia uboczna rozwoju gadów.


Przykłady ptaków
Zaklęcia


 

Chwyt: Alfa

Manipulacja: ruch okrągły nadgarstka

 


Organizm


Ptak


Ptak


Ptak


Ptak


Ptak

Wynik transmutacji


Przedmiot nieożywiony


Roślina


Grzyb


Bezkręgowiec


Inny kręgowiec

Zaklęcie


Feraverto


Feravertis


Feravertus


Feraverte


Animalie Feraverte