Transmutacja paprotników


 

Paprotniki to rozmnażające się płciowo rośliny lądowe. Zajmiemy się głównie typem paprotników o nazwie paprocie, których główną cechą charakterystyczną są zwykle pierzaste,okazałe liście. 

 

Przykłady paprotników:

 Zaklęcia


 

Wszystkie przemiany paproci będą rozpoczynały się przedrostkiem Polypodiophyt- ; przedrostek będzie dotyczył rodzaju uzyskanego produktu. W stosowaniu tego typu zaklęć (jak dla wszystkich roślin) stosujemy chwyt alfa i manipulacje podwójnego puknięcia. 

 


Przedmiot/ Organizm


Paproć


Paproć


Paproć

Wynik transmutacji


Inna roślina


Grzyb


Przedmiot nieożywiony

Zaklęcie


Polypodiophytis


Polypodiophytus


Polypodiophyto