Transmutacja mszaków


 

Mszaki to rośliny lądowe, która żadna z komórek nie jest wysycona ligniną (bo to występuje w 

roślinach drzewiastych). Dlatego mchy nigdy nie osiągają imponujących rozmiarów. Najliczniej występują w środowiskach wilgotnych - torfowiskach, łąkach i lasach. Tworzą skupiska zwane darniami. Systematyka roślin jest bardzo rozbudowana, więc nie sposób będzie opisać tutaj przemiany w zakresie wszystkich gromad roślin. Z tego powodu, liczba przedstawicieli gatunków tego królestwa obejmie węższy krąg przykładów (tj. glaukocytofiny, krasnorosty i rośliny typu zielenice nie będą przedmiotem rozważań).

 Zaklęcia


 

Nazwy zaklęć przybierają odpowiednie zakończenia do tematu zaklęcia wytyczonego przez nazwę łacińską gromady.

 


Przedmiot/Organizm


Mszak


Mszak


Mszak

Wynik transmutacji


Inna roślina


Grzyb


Przedmiot nieożywiony

Zaklęcie


Brophytis


Brophyus


Brophyto