transmutacja dzieląca


Transmutacja dzieląca jest to zamiana jednego substratu w kilka produktów, np. ołówek w 5 ołówków.Niestety podczas dzielenia obiektów nigdy nie uda Ci się otrzymać identycznych produktów, np. dzieląc zeszyt 6 razy produkty będą coraz mniejsze i lżejsze, ponieważ podczas dzielenia występuje efekt ubytku cech. Dzieje się tak, ponieważ gdy dokonujemy takiej zamiany to podzieleniu ulegają również cechy priorytetowe.

 

Zaklęcia tworzy się przez połączenie przedrostka i tematu: