Scalanie i kompresja


Kiedy scalamy dwa jednakowe obiekty, to po takiej transmutacji następuje kumulowanie się cech oryginałów.  Jak  scalimy 2 kociołki w 1, to powstanie nam większy i cięższy od pierwowzoru.

 

Jeśli chcemy się na przykład pozbyć  1 kociołka nie wyrzucając go, to pomoże nam w tym zaklęcia kompresacji. 

 

Obie grupy zaklęć są do siebie bardzo podobne, bo mają cechy wspólne. W tych zaklęciach nie rozróżnia się w nazwie zaklęcia substratów ożywionych od nieożywionych i w obu przypadkach stosujemy chwyt beta i  manipulację haczykową.

 

Zaklęcia również jak w poprzednich przemianach, tworzy się przez przez połączenie przedrostka i tematu: