multiplikacja


Multiplikacja - Słowo to pochodzi z języka łacińskiego: multiplicatio od multiplicare ‘powiększać’. Czyli oznacza pomnożenie, rozmnożenie, mnożenie. Czary multiplikacyjne pozwalają nam mnożyć substrat w ograniczonych ilościach, nie powodując przy tym  rozdziału cech priorytetowych. Stosując więc tych zaklęć, skopiujemy dany obiekt bez utraty rozmiaru i wagi.

 

Zaklęcia tworzy się przez przez połączenie przedrostka i tematu: