politransmutacja


 

Politransmutacja - jest to zamiana wielu identycznych przedmiotów w taką samą ilość innych również identycznych do siebie przedmiotów.

 

Wyróżniamy pięć stopni politransmutacji:

 

-stopień I - zamiana od 3-10 przedmiotów                               

-stopień II - zamiana od 11-100 przedmiotów

-stopień III - zamiana od 101-1000 przedmiotów

-stopień IV - zamiana od 1001-10000 przedmiotów

-stopień V - zamiana 10001 i więcej przedmiotów.

 


Praktyka!


tworzenie zaklęć politransmutacyjnych

 

W każdym utworzonym zaklęciu stosujemy chwyt beta i ruch haczykowy. Zaklęcie tworzy się przez przez połączenie przedrostka i tematu: