Woda


W transmutacji żywiołów nie obejdzie się bez znajomości nauk przyrodniczych, a głównie chodzi tutaj o stany skupienia wody: ciekły, gazowy, stały.  I tak bez problemu można podać przykłady naturalnych zjawisk:

 

1. lód w wodę => topnienie

2. woda w lód => krzepnięcie

3. woda w parę wodną => parowanie

4. para wodna w wodę => skraplanie

5. lód w parę wodną => sublimacja

6. para wodna w lód => resublimacja

 

Poniżej mamy zilustrowane stany skupienia wody.

Stany skupienia wody:

Praktyka!

Zaklęcia transfiguracyjne

 

Opór:

Dla topnienia i sublimacji: 1,5

Dla pozostałych: 2

 

Chwyt: alfa

 

Ruch różdżki: haczyk

Nie możemy używać manipulacji pojedynczego puknięcia ponieważ nie damy rady puknąć cieczy czy gazu istnieje też ryzyko, że nam różdżka przymarznie przy stanie ciekłym w stały i nie będzie. Gazu nie da się puknąć, do wody różdżka może przymarznąć, np. transmutacji ognia.

 

Symbol: Ea

Zaklęcie wodne