Dysanimizacja i błędy podczas przemiany animizacyjnej


 

Dysanimizacja jest to przeciwieństwo animizacji. Polega na powracaniu z ciała zwierzęcia z powrotem w człowieka. 

  

 

Wyróżniamy dwa rodzaje dysanimizacji:

 

Dysanimizacja homomorficzna - jest to najczęściej używana zmiana zwierzęcia w człowieka. Przemiana odbywa się dobrowolnie, bez ingerencji osób z zewnątrz. Przydatne jest do tej dysanimizacji m.in. zaklęcie Homomorfium, ale bardziej doświadczeni animagowie nie potrzebują różdżki, by przybrać z powrotem ludzką postać.

 

Dysanimizacja przez tortury - jest to zmiana przeciwna do dysanimizacji homomorficznej, ponieważ ta przemiana odbywa się przez ingerencję osoby z zewnątrz. Czyli jak sama nazwa wskazuje przemiana ta nie jest dobrowolna i samodzielna, ale jest bardzo nieprzyjemna, bo jest bolesna dla animaga. W tej animizacji przydatne jest zaklęcie Torverto Transmutative.

 


A co jeśli coś pójdzie nie tak?


 

Jeśli proces zostania Animagiem pójdzie źle, często kończy się to poważnymi konsekwencjami.  Niecierpliwość w przypadku tak skomplikowanego i długiego procesu, stoi u podstaw większości katastrof  takich jak zostanie przerażającą pół-ludzką, pół-zwierzęcą mutacją. Nie ma remedium na tego rodzaju pomyłki, dlatego często, ci którym się nie powiodło,  wiodą życie w żałosnych warunkach.  Nie mogą na powrót stać się ani w pełni ludźmi, ani w pełni zwierzętami.

 


Wymieniamy trzy podstawowe błędy w przemianie animizacyjnej


Animizacja absolutna - jest to przemiana w której zachodzi zmiana w zwierzę, jednak czarodziej zaczyna nabierać cech zwierzęcia w jakie się przemieniło. Traci kontrolę nad tą przemianą. Zjawisko takie podobne jest do przemiany w wilkołaka - z tą różnicą iż wilkołak przemienia się w pełni i tylko wtedy nie kontroluje swojego zachowania. 

 

W przypadku animizacji absolutnej traci się zdolność kontrolowania na zawsze. Zamienia się w zwierzę jednak w przeciwności od zwierzęcia w które się zamieni żyje tyle ile powinien żyć człowiek.

 

Niepełna animizacja - jest to przemiana w przypadku użycia zbyt małej mocy do transmutacji bądź niewystarczające skupienie na tym, co chcemy osiągnąć. Objawia się ona, jak sama nazwa wskazuje zmianą niepełną w zwierzę. Część organów/ciała pozostaje człowiecze a pozostała reszta zwierzęcia. Ta przemiana stanowi zagrożenie dla życia czarodzieja, jednak szybka pomoc Czarodziejskiego Pogotowia Ratunkowego może uratować niefortunnemu animagowi życie.

 

 Blokada animizacyjna - jest to przemiana u początkowych i niedoświadczonych animagów. Powstaje przy zbyt wielkim zapałem do rzucania zaklęcia. W efekcie animag przebywa długotrwale w wybranej przez siebie postaci zwierzęcia. Jeśli nie otrzyma natychmiastowej pomocy od Czarodziejskiego Pogotowia Ratunkowego może pozostać w ciele zwierzęcia nawet do końca życia.