Zasady podczas zajęć i system ocenianiaZasady podczas zajęć


 

Są to zasady, które obowiązują na moich zajęciach. Nie znajomość tego nie zwalnia od jego przestrzegania.

 

Uczeń ma prawo:

 

- Zadać pytanie odnośnie omawianego tematu i pozostałych kwestii związanych z przedmiotem.

Jeśli coś jest nie jasne, proszę zadawać pytania na koniec zajęć, by nie zakłócać lekcji, albo po zajęciach na priv.

 

- Poprawić oceny z praktyki/prac pisemnych.

Jeżeli komuś nie odpowiada przyznana ocena, może ją poprawić w określonym terminie, chyba że będzie ustalone podczas zajęć, że dana praca nie podlega poprawie.

 

- Napisać pracę domową/sprawdzian/praktykę w innym terminie.

Jednakże musi liczyć się z tym, że ocena może być niższa o 1 stopień. 

 

Zabrania się:

 

- Wszelkiego przeszkadzania podczas zajęć (nie potrzebne rozmowy, spam)

To bardzo zakłóca lekcje, zwłaszcza jak jest dużo osób w sali. Nadmierne przeszkadzanie może skutkować: ostrzeżeniem, odjęciem punktów,  wyciszeniem (mute), wyrzuceniem z sali, banem.

 

- Obrażania i wszelaki trolling,

Tutaj myślę, że nie trzeba dużo tłumaczyć. Po prostu takie zachowanie jest nie na miejscu i to skutkuje tym samym, co za przeszkadzanie.

 


System oceniania


 

System oceniania jest ten sam zarówno dla mojego głównego przedmiotu - transmutacji, jak i dla kursów.

W razie jakichkolwiek zmian od razu będzie informacja podczas zajęć, jak i na stronie.

 

Warunki klasyfikacji:

  • Obecność na min. 3 zajęciach
  • Mieć min. 3 oceny, by dało się wystawić ocenę końcową.

Co będzie oceniane na zajęciach?

  • Przede wszystkim praktyka i zaangażowanie podczas zajęć.
  • Osoby bardzo aktywne mają szansę na podniesienie oceny o stopień/dodatkową ocenę.
  • Przewiduję jeden sprawdzian i/lub kartkówkę podczas  zajęć.

Za co można podnieść swoją ocenę/zdobyć dodatkową ocenę?

  • Udział w konkursach/olimpiadach (o ile takie będą w danym roku szkolnym)
  • Prowadzenie zeszytu (nie obowiązkowe, ale jeśli ktoś ma chęć takowy prowadzić, to niech o tym fakcie powiadomi pod koniec roku szkolnego)
  • 100% frekwencja