Plan Nauczania - Transmutacja


I KLASA


1. Wstęp do Transmutacji

Podczas zajęć uczniowie szybko zapoznają się ogólnymi zasadami podczas zajęć i poznają wstępne pojęcia związane z transmutacją.

2. Zasady dobrej transmutacji

Podczas zajęć uczniowie nauczą się, jak bezpiecznie wykonywać przemiany, a także nauczą się  podstawowych chwytów i manipulacji różdżki. Na tej lekcji będzie przeważać teoria, która później przyda się na przyszłych lekcjach praktycznych.

3. Odłamy w transmutacji

Podczas lekcji będzie omówione, czym jest transmutacja martwa, pół żywa i żywa. Uczniowie nauczą się odróżniać odłamy od siebie, oraz zostaną przytoczone fragmenty z sagi HP, w których poznadzą przykłady przemian, które podchodzą pod dany odłam. Poza teorią będą również dane materiały pomocnicze, które ułatwią uczniom w zrozumieniu omawianych tematów.Sama lekcja będzie wzbogacona np.gifami czy zdjęciami, by sama lekcja nie była przepełniona samą teorią, a uczniowie nie wyłączali się z lekcji tylko w miarę aktywnie brali w niej udział.

4. Prawa w transmutacji

Podczas zajęć będą omówione prawa w transmutacji.

5. Sprawdzian

6. Rodzaje liczebne transmutacji

Poza teorią dotyczącą rodzajów liczebnych wliczona jest praktyka. Dokładnie zostanie omówiona monotransmutacja, politransmutacja i transmutacja podwójna.

7. Zaklęcia Transfiguracyjne

Podczas tych zajęć będą rzucane zaklęcia na ocenę. Aby umilić uczniom praktykę, możliwe że podczas zajęć będzie przeprowadzona wycieczka klimatyczna, podczas której uczniowie będą wykonywać zadaną praktykę. 

8. Transmutacja składniowa

Zajęcia praktyczne.

9. Lekcja podsumująca.

Podczas tej ostatniej lekcji, uczniowie będą mieli szanse poprawić zaległe prace, poznać swoje oceny końcowe.

II Klasa


1.rozwój nauki na przełomie wieków

Podczas tej lekcji będą krótko przypomniane zasady podczas zajęć i warunki zaliczenia przedmiotu. Następnie zostanie omówiony temat powyższy.

2.Historia Transmutacji

Podczas tych zajęć uczniowie będą mieli do wykonania pierwszą pracę na ocenę. Posiadając notatki z dzisiejszej i wcześniejszych zajęć będą mieli do wykonania scenkę, która ukaże wyobrażenia uczniów o początkach w transmutacji.

3.Transmutacja organiczna flory

Zostanie w skrócie omówiona transmutacja flory i będzie do wykonania pierwsza praktyka podczas zajęć. Podczas tej lekcji przewiduję wycieczkę klimatyczną, gdzie uczniowie będą mieli szansę zdobyć punkty dla swojego domu.

4.Transmutacja organiczna fauny

Zostanie w skrócie omówiona transmutacja fauny.Przewiduję wycieczkę klimatyczną, podczas której uczniowie będą wykonywać zadaną praktykę i zdobywać punkty dla swojego domu. Podczas tych zajęć przewiduję pracę domową.

5.Politransmutacja

Zostanie przypomniane, czym jest Politransmutacja i uczniowie będą układać zaklęcia politransmutacyjne.

6.Multiplikacja

Podczas tych zajęć uczniowie zapoznadzą się z tym, czym jest multiplikacja i będą układać zaklęcia multiplikacyjne.

7.Transmutacja dzieląca

Podczas tych zajęć uczniowie zapoznadzą się z tym, czym jest transmutacja dzieląca i będą układać zaklęcia.

8.Scalanie i kompresja

Podczas tych zajęć uczniowie zapoznadzą się z tym, czym jest scalanie i kompresja  i będą układać zaklęcia.

9.Lekcja podsumująca

Podczas tej ostatniej lekcji, uczniowie będą mieli szanse poprawić zaległe prace, poznać swoje oceny końcowe.